سبدخرید
0 محصول - 0 ﷼
سبد خرید شما خالیست

پاسخنامه نوروز دهم ریاضی جلد2 قلم چی

PDFچاپ
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
120000 ﷼
موجودی
مبحث عمومی و اختصاصی (13 مبحث عمومی ،15 مبحث اختصاصی)
سوال عمومی و اختصاصی (180 سوال عمومی ،480 سوال اختصاصی)
ضریب توازن 47 پرسش چهار گزینه ای به ازای هر روز ایام نوروز
4 ساعت برای تمرین پرسش های کلیدی در هر روز

VMSHIPMENT_WEIGHT_COUNTRIES_WITH_SHIPMENT
مقدار:

ویژگی و محتوا کتاب پاسخنامه نوروز دهم ریاضی جلد 2 قلم چی شامل:

هر یک از 5 آزمون اول با پیش روی مستقل به مرور مباحث خوانده شده از ابتدای سال تحصیلی تا پیش از آزمون فروردین می پردازد آزموت ششم آزمون جامعی است که می توانید به کمک آن تمام مباحث مورد مطالعه در دوران طلایی را جمع بندی کنید،در هر آزمون این کتاب سعی شده است فضایی متناسب با آزمون های سال شبیه سازی شود از این رو هر کدام از آزمون ها دروس فارسی و نگارش1 عربی زبان قرآن 1 زبان انگلیسی 1 ....را مورد پرسش قرار می دهد،همه ی پرسش های آزمون ها دارای شناسنامه ی کامل مبتنی بر کتاب درسی هستند.تمامی پرسش های آزمون ها در جلد دوم کتاب به طور کاملا تشریحی پاسخ داده شده اند سعی شده است در آن قسمت افزون بر پاسخ سوال نکات آموزشی مهم مربوط به هر سوال تشریح و مرور شود.در ایام نوروز برای هر دو روز شما یک آزمون 110 سوالی در نظر گرفته شده است در ايـام نـوروز بـراي هـر روز بـراي شـما يـك آزمـون 110 سـوالي درنظـر گرفتـه شـده اسـت شـما مـي توانيـد روش خـود را در استفاده از هر آزمون تعيين كنيد، چند پيشنهاد براي انتخاب روش به شرح زير مي آيد.الف- در روز اول آزمـون را بـه طـور كامـل پاسـخ دهيـد و بـر اسـاس پاسـخ تشـريحي بـه تحليـل آن بپردازيـد، سـپس در روز دوم بـه تكميل يادگيريهاي ناقص و مرور مباحثي بپردازيد كه روز پيش در پاسخ به پرسش هاي آن تسلط كافي نداشته ايدب- در روز اول پرســش هــاي درس هــاي عمــومي را پاســخ داده و آنرا تحليــل كنيــد و روز دوم را بــه درس هــاي اختصاصــي بپردازيد.ج-كتاب را به صورت مبحثي كار كنيـد، بـه عبـارتي ديگـر بـر اسـاس كارنامـه ي مبحثـي خـود تصـميم بگيريـد كـه ابتـدا بـه پرسـش هـاي كدام مبحث پاسخ مي دهيد..کتاب پاسخنامه نوروز دهم ریاضی جلد 2قلم چی 

گروه مولفان قلم چی_مجموعه کتاب های آزمون ها و پرسش ها _ 1395 نوبت اول_تعداد صفحه  96_شابک 9786000009090_انتشارات قلم چی 

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

 

آدرس: ایران، تهران، خیابان انقلاب خیابان 12فروردین

کوچه الوندی کوچه خجسته پلاک 1 واحد2
ا

تلفن های تماس: 66400030-021 _ 66482948-021
فکس: 66400030-021

 

6104 - 3377 - 6809 - 5224 :شماره کارت

به نام کاظم ساجدی بخشایش بانک ملت
ایمیل: info@ketabresanenovin.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top